Algemeen

Recht op uitkering.

Als je in Duitsland werkt val je onder de Duits arbeidsvoorwaarden. Jouw werkervaring in Duitsland wordt meegenomen voor de beoordeling van de ww in Nederland.

Ziekenfonds.

In Duitsland wordt je aangemeld bij Het Duitse ziekenfonds. (Krankenkasse)  Meestal is dit het AOK. Heb je nog een partner en/of kinderen in Nederland dan worden deze via de Duitse Krankenkasse aangemeld bij CZ Zorgverzekering  Tilburg (Nederland). CZ is hiervoor het  centraal aanmeldpunt.  Zie hiervoor: www.cz.nl/interactief/buitenlandtool

Minimumloon.

Met ingang van 1 januari 2015  is ook het (Duits) minimumloon ingevoerd.